TURVALLISTA LÄÄKEHOITOA ASUKKAAN PARHAAKSI

Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut on suomalainen hoivakotifarmasian edelläkävijä.

Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut tarjoaa asiakkailleen farmaseuttisia palveluja, jotka parantavat lääkitys- ja asukasturvallisuutta hoivakodeissa. Ainon ja Einon koulutuksen ja neuvonnan avulla voidaan hoivakotien ja palvelutalojen lääkehoito räätälöidä mahdollisimman turvalliseksi ja tehokkaaksi. Näin palveluyksikön lääkitysturvallisuus lisääntyy, asukkaiden hyvinvointi kasvaa ja henkilökunnan työ helpottuu.

Mietitään yhdessä, miten voimme kehittää yksikkönne lääkehoitoa – jokaisen asukkaan parhaaksi.

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA

Täyttääkö toimintayksikkönne lääkehoitosuunnitelma tehtävänsä?

Lääkehoitosuunnitelma toimii lääkehoidon prosessin jatkuvaa kehittämistä ylläpitävänä oppaana. Se antaa myös hoitohenkilöstölle toimintaohjeet lääkehoidon toteuttamiseen ja ongelmatilanteisiin. Toimiiko lääkehoitosuunnitelmanne henkilöstön käytännön työn käsikirjana vai pölyttyykö se hyllyssä?

Mitäpä jos laittaisimme lääkehoitosuunnitelmanne kuntoon yhdessä?

Lue lisää palveluistamme tästä.

MEISTÄ SANOTTUA

“Farmaseutin kanssa tehty yhteistyö tuli tarpeeseen. Saimme päivitettyä lääkehoitosuunnitelman, tarpeidemme mukaan räätälöityä koulutusta sekä yhteenvedon yksikön lääkehuollon ja -hoidon tilanteesta.”

Vastaava hoitaja Kirsi Manneh, Leenakoti, Vanhusten Kotiapusäätiö, Vantaa

”Lääkehoitosuunnitelman päivittäminen moniammatillisessa tiimissä ja ymmärrys katsoa lääkeasioita monelta kannalta ovat olleet tärkeintä antia minulle.”

Johtaja Rina Salminen, Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiön Haagan palvelukoti, Helsinki

”Yhteistyöprojektin myötä saimme lisää keinoja kartoittaa sairaanhoitajan näkökulmasta asukkaiden lääkehoitoa ja osaamme nyt kiinnittää enemmän huomiota esimerkiksi lääkkeiden yhteisvaikutuksiin ja iäkkäille sopimattomiin lääkkeisiin. Näin pystymme myös parantamaan yhteistyötä lääkärin kanssa.”

Sairaanhoitaja Karita Vornila, Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiön Haagan palvelukoti, Helsinki

Blogi

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 4/7: Riskien hallinta

Lääkehoidon riskien hallinta: riskien tunnistamisesta riskien minimoimiseen ja vaaratapahtumiin varautumiseen Lääkehoitosuunnitelman yksi tärkeä tehtävä on toimia lääkehoitoprosessin riskien hallinnan suunnitelmana. Siihen kuuluu kolme asiaa: Riskien tunnistaminen Suojauksien suunnitteleminen Vaaratapahtumiin varautuminen Riskien tunnistaminen ja niiden luetteleminen ei siis riitä. Lisäksi täytyy miettiä, kuinka tunnistettuja riskejä voidaan minimoida ja miten voidaan varmistaa toimintavalmius tilanteissa, joissa suojaukset pettävät …

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 3/7: Organisaation eri tasoiset lääkehoitosuunnitelmat

Jos organisaatiossanne on useampia työyksiköitä, kuten osastoja tai ryhmäkoteja, lääkehoitosuunnitelma laaditaan kahdella tasolla:               Toimintayksikkötasolla ja työyksikkötasolla Yleisestä tasosta kohti käytäntöjä Aloittakaa toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmasta, koska se toimii pohjana työyksikköjen lääkehoitosuunnitelmille. Lääkehoitosuunnitelma osiot käytiin läpi jo viime osassa tätä blogisarjaa. Nehän ovat: Riskien hallinta: -Lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen …

Uudesta tutkimuksesta lisää tietoa hoivayksiköiden lääkehoitoprosessin kehittämiskohteista

Lääkehoitosuunnitelmaa käsittelevä blogisarjamme jatkuu syksyllä, mutta halusimme tähän väliin nostaa tarkasteluun ajankohtaisen hoivayksiköiden lääkehoitoprosessia käsittelevän tutkimusraportin. Hiljattain ilmestyneen Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) rahoittaman ja Hoivakotifarmasia ry:n toteuttaman tutkimuksen mukaan hoivakodeissa ja palvelutaloissa tulee panostaa enemmän lääkitysturvallisuuteen. Hoitajilta puuttuu usein edellytyksiä turvallisen lääkehoidon toteuttamiseksi eivätkä he saa riittävästi lääkehoidon täydennyskoulutusta. Myös lääkehoitoprosessia ohjaavissa lääkehoitosuunnitelmissa on puutteita ja …