TURVALLISTA LÄÄKEHOITOA ASUKKAAN PARHAAKSI

Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut on suomalainen hoivakotifarmasian edelläkävijä.

Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut tarjoaa asiakkailleen farmaseuttisia palveluja, jotka parantavat lääkitys- ja asukasturvallisuutta hoivakodeissa. Ainon ja Einon koulutuksen ja neuvonnan avulla voidaan hoivakotien ja palvelutalojen lääkehoito räätälöidä mahdollisimman turvalliseksi ja tehokkaaksi. Näin palveluyksikön lääkitysturvallisuus lisääntyy, asukkaiden hyvinvointi kasvaa ja henkilökunnan työ helpottuu.

Mietitään yhdessä, miten voimme kehittää yksikkönne lääkehoitoa – jokaisen asukkaan parhaaksi.

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA

Täyttääkö toimintayksikkönne lääkehoitosuunnitelma tehtävänsä?

Lääkehoitosuunnitelma toimii lääkehoidon prosessin jatkuvaa kehittämistä ylläpitävänä oppaana. Se antaa myös hoitohenkilöstölle toimintaohjeet lääkehoidon toteuttamiseen ja ongelmatilanteisiin. Toimiiko lääkehoitosuunnitelmanne henkilöstön käytännön työn käsikirjana vai pölyttyykö se hyllyssä?

Mitäpä jos laittaisimme lääkehoitosuunnitelmanne kuntoon yhdessä?

Lue lisää palveluistamme tästä.

MEISTÄ SANOTTUA

“Farmaseutin kanssa tehty yhteistyö tuli tarpeeseen. Saimme päivitettyä lääkehoitosuunnitelman, tarpeidemme mukaan räätälöityä koulutusta sekä yhteenvedon yksikön lääkehuollon ja -hoidon tilanteesta.”

Vastaava hoitaja Kirsi Manneh, Leenakoti, Vanhusten Kotiapusäätiö, Vantaa

”Lääkehoitosuunnitelman päivittäminen moniammatillisessa tiimissä ja ymmärrys katsoa lääkeasioita monelta kannalta ovat olleet tärkeintä antia minulle.”

Johtaja Rina Salminen, Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiön Haagan palvelukoti, Helsinki

”Yhteistyöprojektin myötä saimme lisää keinoja kartoittaa sairaanhoitajan näkökulmasta asukkaiden lääkehoitoa ja osaamme nyt kiinnittää enemmän huomiota esimerkiksi lääkkeiden yhteisvaikutuksiin ja iäkkäille sopimattomiin lääkkeisiin. Näin pystymme myös parantamaan yhteistyötä lääkärin kanssa.”

Sairaanhoitaja Karita Vornila, Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiön Haagan palvelukoti, Helsinki

Blogi

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 6/7: Lääkehoitosuunnitelman jalkauttaminen

Miten lääkehoitosuunnitelman ohjeet viedään käytäntöön? Mieti, miten autoa ohjaillaan. Ensin tarvitaan päätös siitä, mihin suuntaan rattia käännetään. Seuraavaksi rattia täytyy kääntää, muuten auto ei käänny. Ratin kääntämisestä ei ole apua, jos välitys ei toimi, eli auton täytyy kääntyä, kun rattia käännetään. Jos lääkehoitoprosessi olisi auto, lääkehoitosuunnitelma olisi sen ratti. Lääkehoitosuunnitelma tehdään noudatettavaksi. Jotta tämä toteutuisi, …

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 5/7: Kehityskohteet

Kehityskohteiden valinnasta kehittämissuunnitelmaan Emme ole törmänneet vielä missään lääkehoitoprosessiin, joka toimisi täydellisesti. Kehittämisen varaa on kaikilla. Kaikkea ei voi laittaa kuntoon kerralla, joten kehittämistä tehdään usein sykleissä, keskittyen yhteen tai enintään muutamaan asiaan kerrallaan. Lääkehoitosuunnitelman päivittämisen yhteydessä olisi hyvä tarkastaa, mitä kehitettämistarpeita lääkehoitoprosessissa on. Tuliko edellisessä vaiheessa eli riskien kartoituksen ja riskinhallinnan suunnitelmaa laatiessa esiin …

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 4/7: Riskien hallinta

Lääkehoidon riskien hallinta: riskien tunnistamisesta riskien minimoimiseen ja vaaratapahtumiin varautumiseen Lääkehoitosuunnitelman yksi tärkeä tehtävä on toimia lääkehoitoprosessin riskien hallinnan suunnitelmana. Siihen kuuluu kolme asiaa: Riskien tunnistaminen Suojauksien suunnitteleminen Vaaratapahtumiin varautuminen Riskien tunnistaminen ei saa perustua pelkkään poikkeamaraportointiin vaan riskejä täytyy tunnistaa myös ennakoivasti; sisäisillä tarkastuksilla ja ulkoisilla auditoinneilla. Riskien tunnistaminen ja niiden luetteleminen ei kuitenkaan …