Archive

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 2/7: Sisällön rakenne ja järjestys

Onko moniammatillinen tiimi kasassa? Hyvä! Tiimin ensimmäinen tehtävä on päättää lääkehoitosuunnitelman rakenne ja asioiden käsittelyn järjestys. Mitä asioita lääkehoitosuunnitelmassa pitäisi oikeastaan käsitellä? Turvallinen lääkehoito -opas (THL 14-2015) antaa listan lääkehoitosuunnitelman sisällön vähimmäisvaatimuksista. Listan asiat voidaan jaotella kolmen otsikon alle: RISKIEN HALLINTA: -Lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen -Seuranta- ja palautejärjestelmät -Lääkehoidon vaaratapahtumissa toimiminen HENKILÖSTÖ: -Henkilöstön […]

Read More

Follow us on