Archive

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 6/7: Lääkehoitosuunnitelman jalkauttaminen

Miten lääkehoitosuunnitelman ohjeet viedään käytäntöön? Mieti, miten autoa ohjaillaan. Ensin tarvitaan päätös siitä, mihin suuntaan rattia käännetään. Seuraavaksi rattia täytyy kääntää, muuten auto ei käänny. Ratin kääntämisestä ei ole apua, jos välitys ei toimi, eli auton täytyy kääntyä, kun rattia käännetään. Jos lääkehoitoprosessi olisi auto, lääkehoitosuunnitelma olisi sen ratti. Lääkehoitosuunnitelma tehdään noudatettavaksi. Jotta tämä toteutuisi, […]

Read More

Follow us on