Archive

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON – Osa 4/5 Miten tunnistan riskit?

Lääkityspoikkeamien raportointi ei onneksi ole ainut metodi turvallisen lääkehoidon toteutumisen varmistamisessa ja  seurannassa. Lääkityspoikkeamaraportoinnin lisäksi voidaankin hyödyntää erilaisia muita riskien tunnistamisen työkaluja. Näihin kuuluvat proaktiivinen ja retrospektiivinen riskien arviointi. Lisäksi voidaan hyödyntää muita samanaikaisia apuja, kuten farmaseuttia. Lääkealan ammattilaiset osaavat katsoa lääkehoitoprosessia eri näkökulmista verrattuna hoitajiin ja lääkäreihin. Miten arvioidaan riskejä proaktiivisesti? 1. Oma-arvioinnit – […]

Read More

Follow us on