Archive

Hoitaja! – Hyödynnä farmaseutin osaaminen apteekkiasioinnin yhteydessä

Asioiminen apteekissa Apteekkien asiakkaita ovat paitsi lääkkeitä tarvitsevat yksityishenkilöt, niin myös hoivakotien, palvelutalojen ja kotihoidon asiakkaat, joille apteekki toimittaa päivittäin lääketilauksia. Hoivayksikön lääkehoidosta vastaavat hoitajat tekevät tilauksen apteekkiin ja apteekki pitää huolen siitä, että potilaat saavat lääkkeensä tarkoituksenmukaisessa ajassa. Joskus lääkehoidosta vastaava hoitaja noutaa etukäteen tehdyn lääketilauksen apteekin tiskiltä ja toisinaan apteekin henkilökunta toimittaa lääkkeet […]

Read More

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON Osa 5/5 – Yhteenveto

Lääkitysturvallisuus kuntoon blogisarjassa on käyty läpi lääkitysturvallisuuden kulmakiviä, joiden avulla voidaan varmistaa turvallinen lääkehoito. Turvallisuuskulttuuri on se tukeva puu mistä kaikki niin sanotusti juontaa juurensa. Poikkeamien juurisyihin ei voida päästä käsiksi ilman toimivaa turvallisuuskulttuuria. Globaalisti ja meillä kotimaassakin lääkityspoikkeamien raportointi on edelleen asia, johon tulee erityisesti kiinnittää huomiota. Terveydenhuollossa suurin osa raportoiduista erilaisista poikkeamista liittyy […]

Read More

Follow us on