Aino – Lääkelupakoulutus verkossa

Aino – Lääkelupakoulutus verkossa

Lääkelupien myöntämisen ja uusimisen yhteydessä on luontevaa käyttää kertauskoulutusta, johon liittyvä tentti toimii osaamisen näyttönä myös lääkelupaa varten.

Aino – Lääkelupakoulutus verkossa on räätälöity vastaamaan juuri pitkäaikaishoidon yksiköiden hoitajien työnkuvaa, sillä lääkehoito esimerkiksi akuuttiosastolla ja palvelutalon ryhmäkodissa on hyvin erilaista ja siksi lääkehoidon osaamisen vaatimuksetkin ovat erilaiset.

Verkkokurssi, jonka suorittaminen ei ole liian vaikeaa tai tylsää!

Verkkokurssimme materiaali on laadittu monipuoliseksi ja käytännönläheiseksi. Teoriamateriaalin sekaan on luotu tehtäviä, jotka tukevat oppimista ja vievät opittua käytäntöön. Kurssikokonaisuus on tuotettu uuden sukupolven alustalla, joka on helppokäyttöinen ja selkeä käyttää sekä oppimiseen että oppimisen seuraamiseen.

Kaikki, mitä lääkelupia varten tarvitaan!Aino – Lääkelupakoulutus verkossa koostuu moduuleista. Niistä voidaan koota jokaiselle hoitajalle tarkoituksenmukainen kokonaisuus, joka vastaa lääkelupia varten vaadittua osaamista ja näytön tarpeita.

 • Sairaanhoitajan lääkelupa, sis. lääkehoidon teoriaa ja lääkelaskentaa
 • Lähihoitajan lääkelupa, sis. lääkehoidon teoriaa ja lääkelaskentaa
 • Selkosuomenkielinen lähihoitajan lääkelupa maahanmuuttajille, sis. lääkehoidon teoriaa ja lääkelaskentaa
 • Hoiva-avustajan lääkelupa, sis lääkehoidon perusteet
 • Ihonalaisinjektio s.c.
 • Injektio lihakseen i.m.
 • PKV-lääkkeet ja huumausaineet
 • PKV-lääkkeet, ei huumausaineet
 • Iäkkäiden lääkehoito, lääkeluvan täydennys
 • Kehitysvammaisten lääkehoito, lääkeluvan täydennys
 • Lasten ja nuorten lääkehoito, lääkeluvan täydennys

Tenttisuoritukset tallentuvat oppimisalustaan, jonne esimiehet voivat kirjata myös lääkelupiin vaaditut käytännön näytöt.

Koulutuksen tukimateriaaleista esimiehet saavat käyttöönsä

 1. Perehdytysohjelman (yleinen sekä lääkehoito ja -huolto), joka on aikataulutettu kulkemaan rinnakkain lääkelupien kurssien ja näyttöjen antamisen kanssa
 2. Lomakkeet käytännön näyttöjen vastaanottajalle
 3. Lääkelupalomakkeet ammattiryhmittäin
 4. Kuvalliset ohjeet oppimisalustan käyttämisestä ja alustan tenttialueen oikeuksien hallinnoimisesta

Tukea myös lääkehoitoprosessin kehittäjille

Lääkehoitoprosessista vastaavalle henkilöstölle on laadittu kurssikokonaisuuteen oma kurssi Lääkehoidon ja -huollon jatkuva kehittäminen.

Kurssilla käydään läpi lääkehoidon turvallisuuteen liittyviä aiheita sekä annetaan ohjeet ja työkalut lääkehoitosuunnitelman laatimiseen tai päivittämiseen.

Kysy lisätietoa ja pyydä tarjous!


Aino-lääkelupakoulutusta myy HY+ (Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut).

Aino-lääkelupakoulutus

Sanna Konttinen, puh. 050-4773098, sanna.konttinen@hyplus.fi                                                                                                                   


kehitysproviisori Anne Halmetoja, Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy
puh: 045-1087686
anne.halmetoja@ainojaeino.fi

Koulutuskokonaisuus on toteutettu yhteistyössä Nordic Medicine and Wellness Oy:n kanssa.

Follow us on