Archive

LÄÄKEMUODON MERKITYS LÄÄKKEEN ANNOSTELUSSA

Enterotabletti, depottabletti, kalvopäällysteinen tabletti, kapseli, depotkapseli, enterokapseli… ja niin edelleen. Rakkaalla lapsella monta nimeä, mutta osaatko äkkiseltään sanoa, mitä merkityksiä nimien takana piilee? Tablettimuodosta voi helposti päätellä esimerkiksi sen, voiko tablettia puolittaa, murskata tai pureskella. Tieto on tärkeää esimerkiksi silloin, jos potilaalla on nielemisvaikeuksia Pääasiassa voidaan sanoa, että tavalliset ja kalvopäällysteiset tabletit voidaan aina puolittaa […]

Read More

Hoitaja! – Hyödynnä farmaseutin osaaminen apteekkiasioinnin yhteydessä

Asioiminen apteekissa Apteekkien asiakkaita ovat paitsi lääkkeitä tarvitsevat yksityishenkilöt, niin myös hoivakotien, palvelutalojen ja kotihoidon asiakkaat, joille apteekki toimittaa päivittäin lääketilauksia. Hoivayksikön lääkehoidosta vastaavat hoitajat tekevät tilauksen apteekkiin ja apteekki pitää huolen siitä, että potilaat saavat lääkkeensä tarkoituksenmukaisessa ajassa. Joskus lääkehoidosta vastaava hoitaja noutaa etukäteen tehdyn lääketilauksen apteekin tiskiltä ja toisinaan apteekin henkilökunta toimittaa lääkkeet […]

Read More

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON Osa 5/5 – Yhteenveto

Lääkitysturvallisuus kuntoon blogisarjassa on käyty läpi lääkitysturvallisuuden kulmakiviä, joiden avulla voidaan varmistaa turvallinen lääkehoito. Turvallisuuskulttuuri on se tukeva puu mistä kaikki niin sanotusti juontaa juurensa. Poikkeamien juurisyihin ei voida päästä käsiksi ilman toimivaa turvallisuuskulttuuria. Globaalisti ja meillä kotimaassakin lääkityspoikkeamien raportointi on edelleen asia, johon tulee erityisesti kiinnittää huomiota. Terveydenhuollossa suurin osa raportoiduista erilaisista poikkeamista liittyy […]

Read More

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON – Osa 4/5 Miten tunnistan riskit?

Lääkityspoikkeamien raportointi ei onneksi ole ainut metodi turvallisen lääkehoidon toteutumisen varmistamisessa ja  seurannassa. Lääkityspoikkeamaraportoinnin lisäksi voidaankin hyödyntää erilaisia muita riskien tunnistamisen työkaluja. Näihin kuuluvat proaktiivinen ja retrospektiivinen riskien arviointi. Lisäksi voidaan hyödyntää muita samanaikaisia apuja, kuten farmaseuttia. Lääkealan ammattilaiset osaavat katsoa lääkehoitoprosessia eri näkökulmista verrattuna hoitajiin ja lääkäreihin. Miten arvioidaan riskejä proaktiivisesti? 1. Oma-arvioinnit – […]

Read More

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON – Osa 3/5 Lähtölaukaus

Tähän mennessä olemme jo käsitelleet toimivaa lääkitysturvallisuuskulttuuria ja kuinka yksikin raportoitu lääkityspoikkeama on merkityksellinen. Lääkityspoikkeamien raportointi on tärkeä osa toimivaa työkulttuuria ja yhdenkin poikkeaman raportointi voi paljastaa systeemivian. Onkin tärkeää tiedostaa, että lääkityspoikkeaman raportointi on lähtölaukaus. Ei siis suinkaan loppu, vaan kaiken alku. Miten sitten tulisi toimia kun on raportoitu lääkityspoikkeama? Jos lääkityspoikkeama on vakava, […]

Read More

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON – Osa 2/5 Yksikin on tärkeä

Tiesitkö, että globaalisti arviolta vain noin 1-10% kaikista lääkityspoikkeamista raportoidaan? (Lähde: ISMP, Institute for Safe Medication Practices 2020) Vaikka raportointiin panostettaisiin kuinka paljon tahansa, kaikkia poikkeamia ei koskaan pystytä raportoimaan. Tämä johtuu siitä, että toimimme inhimillisesti. Kiire, unohtaminen, liiallinen työkuormitus ja monet muut seikat vaikuttavat meihin. Siellä missä on ihmisiä, sattuu aina välillä poikkeamia ja […]

Read More

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON Osa 1/5 Hyvällä turvallisuuskulttuurilla tuloksia

Tänään vietetään Potilasturvallisuuspäivää. Lääkehoidon turvallisuus, eli lääkitysturvallisuus on iso osa potilasturvallisuutta. Terveydenhuollossa yli puolet vaaratapahtumista liittyy lääkehoitoon. Aloitammekin nyt blogisarjan lääkitysturvallisuudesta – kuinka varmistan turvallisen lääkehoidon toteutumisen hoivapalveluissa ja kotihoidossa. Blogisarjassa on viisi osaa ja tämä ensimmäinen käsittelee organisaation kulttuuria ja kuinka se voi tukea turvallisen lääkehoidon toteutumista. Osa 1/5 Hyvällä turvallisuuskulttuurilla tuloksia Työyhteisön toimivuus […]

Read More

Kuinka teillä toimitaan, kun ilmenee lääkityspoikkeama?

Lääkitysturvallisuus on olennainen osa lääkehoitoprosessia kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Lääkitysturvallisuutta voidaan kehittää monin eri tavoin. Näihin kuuluvat esimerkiksi henkilöstön osaamisen varmistaminen säännöllisillä koulutuksilla sekä lääkehoidon vaaratapahtumista oppiminen. Lääkityspoikkeamien raportointijärjestelmän (kuten Haipro) käyttö on suositeltavaa. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi. Usein ajatellaan virheellisesti, että pelkkä lääkityspoikkeamien raportointi riittää ja tilastodataa katsomalla voidaan […]

Read More

Lääkeosaaminen asumispalveluissa

Kehitysproviisorimme Anne Halmetoja piti HY+aamu – tilaisuudessa Helsingissä 17.3. luennon “MITÄ ON RIITTÄVÄ LÄÄKEOSAAMINEN ASUMISPALVELUISSA?” Kiinnostaako hoitajien lääkeosaaminen ja kuinka sitä voi kehittää? Kuuntele luento täältä: Mitä on riittävä lääkeosaaminen asumispalveluissa?

Read More

Mitä hoitajat toivovat lääkehoitokoulutukselta?

Teetimme vuoden alussa Aino-lääkelupakoulutus asiakkaillemme kyselyn lääkehoidon koulutustoiveisiin liittyen. Lähihoitajien ja sairaanhoitajien toiveita tiedusteltiin kahdesta eri näkökulmasta, lääkehoidon toivotut koulutusaiheet ja miten koulutus olisi hyvä toteuttaa. Saimme mukavasti vastauksia ja tässä esittelemme joitain vastauksia liittyen lääkehoidon toivottuihin koulutusaiheisiin. Lääkehoidon koulutusaiheista eniten toivottiin sydän- ja verisuonisairauksien ja kivun lääkehoidon aihealueita. Tämä ei ole yllättävää, sillä nämä […]

Read More

Follow us on