Archive

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON – Osa 4/5 Miten tunnistan riskit?

Lääkityspoikkeamien raportointi ei onneksi ole ainut metodi turvallisen lääkehoidon toteutumisen varmistamisessa ja  seurannassa. Lääkityspoikkeamaraportoinnin lisäksi voidaankin hyödyntää erilaisia muita riskien tunnistamisen työkaluja. Näihin kuuluvat proaktiivinen ja retrospektiivinen riskien arviointi. Lisäksi voidaan hyödyntää muita samanaikaisia apuja, kuten farmaseuttia. Lääkealan ammattilaiset osaavat katsoa lääkehoitoprosessia eri näkökulmista verrattuna hoitajiin ja lääkäreihin. Miten arvioidaan riskejä proaktiivisesti? 1. Oma-arvioinnit – […]

Read More

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON – Osa 3/5 Lähtölaukaus

Tähän mennessä olemme jo käsitelleet toimivaa lääkitysturvallisuuskulttuuria ja kuinka yksikin raportoitu lääkityspoikkeama on merkityksellinen. Lääkityspoikkeamien raportointi on tärkeä osa toimivaa työkulttuuria ja yhdenkin poikkeaman raportointi voi paljastaa systeemivian. Onkin tärkeää tiedostaa, että lääkityspoikkeaman raportointi on lähtölaukaus. Ei siis suinkaan loppu, vaan kaiken alku. Miten sitten tulisi toimia kun on raportoitu lääkityspoikkeama? Jos lääkityspoikkeama on vakava, […]

Read More

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON – Osa 2/5 Yksikin on tärkeä

Tiesitkö, että globaalisti arviolta vain noin 1-10% kaikista lääkityspoikkeamista raportoidaan? (Lähde: ISMP, Institute for Safe Medication Practices 2020) Vaikka raportointiin panostettaisiin kuinka paljon tahansa, kaikkia poikkeamia ei koskaan pystytä raportoimaan. Tämä johtuu siitä, että toimimme inhimillisesti. Kiire, unohtaminen, liiallinen työkuormitus ja monet muut seikat vaikuttavat meihin. Siellä missä on ihmisiä, sattuu aina välillä poikkeamia ja […]

Read More

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON Osa 1/5 Hyvällä turvallisuuskulttuurilla tuloksia

Tänään vietetään Potilasturvallisuuspäivää. Lääkehoidon turvallisuus, eli lääkitysturvallisuus on iso osa potilasturvallisuutta. Terveydenhuollossa yli puolet vaaratapahtumista liittyy lääkehoitoon. Aloitammekin nyt blogisarjan lääkitysturvallisuudesta – kuinka varmistan turvallisen lääkehoidon toteutumisen hoivapalveluissa ja kotihoidossa. Blogisarjassa on viisi osaa ja tämä ensimmäinen käsittelee organisaation kulttuuria ja kuinka se voi tukea turvallisen lääkehoidon toteutumista. Osa 1/5 Hyvällä turvallisuuskulttuurilla tuloksia Työyhteisön toimivuus […]

Read More

Kuinka teillä toimitaan, kun ilmenee lääkityspoikkeama?

Lääkitysturvallisuus on olennainen osa lääkehoitoprosessia kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Lääkitysturvallisuutta voidaan kehittää monin eri tavoin. Näihin kuuluvat esimerkiksi henkilöstön osaamisen varmistaminen säännöllisillä koulutuksilla sekä lääkehoidon vaaratapahtumista oppiminen. Lääkityspoikkeamien raportointijärjestelmän (kuten Haipro) käyttö on suositeltavaa. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi. Usein ajatellaan virheellisesti, että pelkkä lääkityspoikkeamien raportointi riittää ja tilastodataa katsomalla voidaan […]

Read More

Lääkeosaaminen asumispalveluissa

Kehitysproviisorimme Anne Halmetoja piti HY+aamu – tilaisuudessa Helsingissä 17.3. luennon “MITÄ ON RIITTÄVÄ LÄÄKEOSAAMINEN ASUMISPALVELUISSA?” Kiinnostaako hoitajien lääkeosaaminen ja kuinka sitä voi kehittää? Kuuntele luento täältä: Mitä on riittävä lääkeosaaminen asumispalveluissa?

Read More

Kehitysvammaisuus & psyykenlääkkeet, kokemuksia Englannista

Tässä koulutusaiheisten kirjoitusten välissä kerron kokemuksistani kesältä 2019, kun kävin tutustumassa hoitokodeissa ja kehitysvammahuollossa toimiviin kollegoihini koillis-Englannissa; Newcastlessa ja Sunderlandissa. Winterbourne View -skandaali ja sen esiin nostamat ongelmat Vuonna 2011 Englannissa tuli julki Winterbourne View -sairaalassa tapahtuneet kehitysvammaisten fyysiset ja psyykkiset pahoinpitelyt, joihin sisältyi myös perusteetonta lääkkeellistä sedatointia. Tapaus johti laitoksen sulkemiseen, mutta myös laajoihin […]

Read More

Mitä hoitajat toivovat lääkehoitokoulutukselta?

Teetimme vuoden alussa Aino-lääkelupakoulutus asiakkaillemme kyselyn lääkehoidon koulutustoiveisiin liittyen. Lähihoitajien ja sairaanhoitajien toiveita tiedusteltiin kahdesta eri näkökulmasta, lääkehoidon toivotut koulutusaiheet ja miten koulutus olisi hyvä toteuttaa. Saimme mukavasti vastauksia ja tässä esittelemme joitain vastauksia liittyen lääkehoidon toivottuihin koulutusaiheisiin. Lääkehoidon koulutusaiheista eniten toivottiin sydän- ja verisuonisairauksien ja kivun lääkehoidon aihealueita. Tämä ei ole yllättävää, sillä nämä […]

Read More

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 7/7: Viimeistely

Lääkehoitosuunnitelman viimeistely Ajatellaan, että olet hankkinut uuden tulostimen. Missä tilanteissa tarvitset sen ohjekirjaa? Varmasti viimeistään silloin, kun tulostimen toiminnassa on ilmennyt ongelma, mutta ehkä jo heti tulostimen ostamisen jälkeen, ennen sen käyttöönottoa. Otat ohjekirjan käteesi. Etsit ensin sisällysluettelon ja lähdet hakemaan oikeaa otsikkoa ja oikeaa sivua. Ohjeiden pitäisi olla ajantasaisia eli vastata tulostimen todellisia osia […]

Read More

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 6/7: Lääkehoitosuunnitelman jalkauttaminen

Miten lääkehoitosuunnitelman ohjeet viedään käytäntöön? Mieti, miten autoa ohjaillaan. Ensin tarvitaan päätös siitä, mihin suuntaan rattia käännetään. Seuraavaksi rattia täytyy kääntää, muuten auto ei käänny. Ratin kääntämisestä ei ole apua, jos välitys ei toimi, eli auton täytyy kääntyä, kun rattia käännetään. Jos lääkehoitoprosessi olisi auto, lääkehoitosuunnitelma olisi sen ratti. Lääkehoitosuunnitelma tehdään noudatettavaksi. Jotta tämä toteutuisi, […]

Read More

Follow us on