Hoitaja! – Hyödynnä farmaseutin osaaminen apteekkiasioinnin yhteydessä

Hoitaja! – Hyödynnä farmaseutin osaaminen apteekkiasioinnin yhteydessä

Asioiminen apteekissa

Apteekkien asiakkaita ovat paitsi lääkkeitä tarvitsevat yksityishenkilöt, niin myös hoivakotien, palvelutalojen ja kotihoidon asiakkaat, joille apteekki toimittaa päivittäin lääketilauksia. Hoivayksikön lääkehoidosta vastaavat hoitajat tekevät tilauksen apteekkiin ja apteekki pitää huolen siitä, että potilaat saavat lääkkeensä tarkoituksenmukaisessa ajassa.

Joskus lääkehoidosta vastaava hoitaja noutaa etukäteen tehdyn lääketilauksen apteekin tiskiltä ja toisinaan apteekin henkilökunta toimittaa lääkkeet suoraan yksikön ovelle.

Mutta minkälainen rooli farmaseutilla on lääkkeiden toimittajana? Onko farmasisti vain henkilö, joka ojentaa lääkepussin hoitajalle tiskin yli olettaen, että hoitaja on perillä kaikista lääkehoidossa huomioitavista seikoista, vai pureudutaanko apteekissa potilaiden lääkehoitoon tarkemmin, jos sellaiselle ilmenee tarvetta?

Vastaus on varmasti sekä että, ja parhaimmillaan apteekin ja hoivayksikön kommunikointi toimii mutkattomasti. Apteekilla on vastaavan hoitajan yhteystiedot ja ongelmatilanteissa asiat hoidetaan ripeästi puhelimitse tai apteekin tiskillä.

Valitettavan usein jää kuitenkin sellainen tunne, että farmaseutti toimii vain terveydenhuollon teknisenä asiantuntijana, joka hakee ja toimittaa reseptin reseptikeskuksesta, tarkistaa reseptin voimassaolon ja lopuksi liimaa tarran lääkepurkin kylkeen. Vuoden 2020 Farmasiaviikkoa lainaten, ”tarra lääkepurkissa on vain jäävuoren huippu.”

Apteekki on lääketietopankki

Oli kyseessä sitten lyhytkestoinen antibioottikuuri tai jatkuva säännöllinen lääkitys, pystyy farmaseutti jo peruskoulutuksensa pohjalta opastamaan lääkkeiden tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Farmaseutin koulutus antaa perusvalmiudet muun muassa siihen, kuinka lääkeaineet vaikuttava elimistössä, miten eri lääkemuodot käyttäytyvät tai mihin mahdollisiin lääkeaineinteraktioihin eli -yhteisvaikutuksiin tulee lääkkeen toimituksen yhteydessä kiinnittää erityishuomiota. Lääkkeiden ottoajankohdat, annostelureitit ja imeytymiseen liittyvät seikat ovat siis farmaseutin ydinosaamista.

Lisäksi apteekin farmaseuttisella henkilöstöllä on käytössään kattavat tietolähteet, joita hyödyntämällä apteekissa pystytään vastaamaan myös kiperiin lääkkeiden käyttöön liittyviin ongelmiin tai mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Virheisiin tai lääkityksen epäkohtiin pyritään puuttumaan, ja pienellä kynnyksellä ollaan ongelmien ilmaantuessa yhteydessä lääkettä määränneeseen lääkäriin.

Muun muassa yhteisvaikutustietokanta on apuna epäedullisten lääkeaineyhdistelmien seulonnassa, lääketietokannasta löytyy imeytymiseen, metaboliaan ja lääkkeen annosteluun liittyvät oleelliset seikat ja kaikkien ulottuvilla olevasta Fimean 75+ -tietokannasta löytyy tiedot yli 75-vuotta täyttäneille soveltuvista tai soveltumattomista lääkeaineista.

Lisäksi farmaseutti pystyy ottamaan kantaa itsehoitolääkkeiden, ravintolisien ja luontaistuotteiden soveltuvuudesta potilaan nykyisen lääkityksen kanssa. Ravintolisillä ja luontaistuotteilla voi siis myös olla epäedullisia vaikutuksia yleisesti käytössä olevien lääkkeiden kanssa eikä itsehoitolääkkeet aivan tavallisista särkylääkkeistä lähtien ole lainkaan ongelmattomia – erityisesti, jos puhutaan ikäihmisistä.

Älä siis arastele pyytää apua apteekin farmaseuteilta! Tietomäärä, jota apteekki pystyy lääkkeiden käyttöön liittyvissä asioissa hyödyntämään, on valtava.

Follow us on