Kuinka teillä toimitaan, kun ilmenee lääkityspoikkeama?

Kuinka teillä toimitaan, kun ilmenee lääkityspoikkeama?

Lääkitysturvallisuus on olennainen osa lääkehoitoprosessia kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Lääkitysturvallisuutta voidaan kehittää monin eri tavoin. Näihin kuuluvat esimerkiksi henkilöstön osaamisen varmistaminen säännöllisillä koulutuksilla sekä lääkehoidon vaaratapahtumista oppiminen.

Lääkityspoikkeamien raportointijärjestelmän (kuten Haipro) käyttö on suositeltavaa. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä turvallisen lääkehoidon varmistamiseksi. Usein ajatellaan virheellisesti, että pelkkä lääkityspoikkeamien raportointi riittää ja tilastodataa katsomalla voidaan tietää poikkeamien yleisyys ja laatu. Lääkehoitoprosessista vastaavien henkilöiden tulee kuitenkin myös analysoida sattuneet poikkeamat ja tiedottaa niistä henkilöstöä. Kaikkien tulee tietää lääkehoidon vaaranpaikat sekä kuinka välttyä niiltä. Tilastodataa raportoimalla, “elokuussa sattui kolme jakovirhettä ja yksi asukas sai väärät lääkkeet”, ei kuitenkaan loppujen lopuksi päästä käsiksi ongelmien juurisyihin. Tarvitaan siis tietoa ja taitoa jalkauttaa lääkitysturvallisuutta tukevat käytänteet työpaikalle.

Kiinnostuitko? Aloitamme pian blogissamme juttusarjan “Lääkitysturvallisuuden varmistaminen hoivassa ja kotihoidossa”.

Follow us on