Eino – Lääkehoidon turvallisuuden sertifiointi

Turvallisen Lääkehoidon Tunnus

Eino-Lääkehoidon turvallisuuden sertifiointi

 

Lääkehoidon turvallisuuden sertifiointipalvelu sisältää:

  • Yksikön lääkehoidon ja -huollon turvallisuuden arviointikäynti
  • Lääkehoitosuunnitelman tarkastaminen ja päivitys
  • Suositukset ja neuvonta lääkehoidon prosessin kehittämistyöhön

Varmuutta henkilökunnalle, turvaa potilaille.Monessa palvelutalossa ja hoivakodissa tiedetään, että yksikön lääkitysturvallisuutta olisi tärkeää arvioida ja kehittää. Kiireen keskellä lääkitysturvallisuuden kehitysasiat jäävät kuitenkin usein arjen jalkoihin, eikä niihin tarttuminen omin voimin ole aina helppoa. Kun laatu- ja kehitystyöhön panostetaan, työn tuloksia on hyvä välillä tarkastaa ulkopuolisen tuella ja saada työstä tunnustusta ja kilpailuetua.Tämän vuoksi Aino ja Eino on kehittänyt ainutlaatuisen Eino – Lääkehoidon turvallisuuden sertifiointipalvelun.

Eino – Lääkehoidon turvallisuuden sertifiointipalvelu auttaa hoivakoteja ja palvelutaloja parantamaan lääkitys- ja asukasturvallisuuttaan. Palvelumme tarjoaa mahdollisuuden kartoittaa, kuinka lääkehoidon turvallisuus varmistetaan lääkehoidon prosessissanne; mitkä käytännöt suojaavat, mitkä altistavat lääkehoidon vaaratapahtumille, miten hyvin vaaratapahtumiin on varauduttu ja miten hyvin työyhteisönne turvallisuuskulttuuri tukee lääkehoidon turvallisuutta.

Lisäksi yksikköä autetaan lääkehoitosuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä. Oleellinen osa palvelua ovat suositukset ja neuvonta, jotka auttavat yksikköä kehittämään lääkehoidon prosessia edelleen.

Sertifiointipalvelumme antaa sekä sisäistä että ulkoista uskottavuutta lääkehoidon laadun ja turvallisuuden panostuksille. Se antaa varmuutta kilpailuun, kilpailutukseen ja toiminnan tarkastuksiin.

Turvallisen Lääkehoidon Tunnus – Sertifikaatti 

Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy myöntää yksikölle
Turvallisen Lääkehoidon Tunnus -sertifikaatin, jos

  •  Yksikön lääkehoidon prosessin todetaan täyttävän sertifikaatin kriteerit
  • Yksikkö tekee lääkehoidon prosessiin tarvittavat korjaukset

Sertifikaatti on voimassa kaksi vuotta ja se annetaan yksikölle printtiversiona ja digitaalisena, verkkosivuille sopivana muotona.

Kenelle Lääkehoidon turvallisuuden sertifiointi sopii?

Lääkitehoidon turvallisuuden sertifiointi soveltuu hyvin hoivakodeille ja palvelutaloille, jotka haluavat tarkistaa ja kehittää lääkehoidon ja -huollon turvallisuutta yhdessä lääkitysturvallisuuden asiantuntijan kanssa.

Miten palvelu toteutetaan?

Lääkehoidon turvallisuuden sertifiointi toteutetaan moniammatillisessa tiimissä (hoivakodin johtajat, sairaanhoitajat, muu henkilöstö ja hoivakotifarmaseutti/-proviisori).

Ennen sertifiointikäyntiä lähetämme sähköisen esikyselylomakkeen yksikön henkilökunnan täytettäväksi. Tarkastamme myös lääkehoitosuunnitelman. Sertifiointikäynnillä Ainon ja Einon farmaseutti/proviisori käy yksikössä 1-2 päivän ajan riippuen osastojen/ryhmäkotien määrästä. Loppupalaverissa käydään läpi sertifioinnin aikana tunnistetut lääkitysturvallisuutta tukevat käytännöt ja kehittämistä vaativat toiminnan piirteet. Lisäksi yksikkö saa kirjallisen yhteenvedon lääkitysturvallisuuden tasosta kehitysehdotuksineen.

Hinta riippuu yksikön osastojen/ryhmäkotien määrästä, alk. 1700 € +alv 

 

 

Kysy lisätietoa ja pyydä tarjous!

kehitysproviisori Anne Halmetoja
045-1087686
anne.halmetoja@ainojaeino.fi

Follow us on