Lääkehoitosuunnitelma kuntoon

Lääkehoitosuunnitelma kuntoon

Ainon ja Einon hoivakotifarmasian asiantuntijat voivat auttaa hoivakotien henkilökuntaa lääkehoitosuunnitelmien laatimisessa ja päivittämisessä.

Palvelun aikana käydään yhdessä läpi yksikön lääkehoidon ja -huollon toteuttamista ohjaava lääkehoitosuunnitelma ja tarkastetaan, vastaako suunnitelma viranomaisen ohjeita.
Lisäksi mietitään käytännön ratkaisuja ja selkeitä toimintatapoja kyseisen yksikön lääkehoitoon liittyviin ongelmiin.

Lääkehoitosuunnitelman tarkastamisen ja päivittämisen yhteydessä voidaan käydä läpi mm. osaamisen varmistamisen ja kehittämisen käytäntöjä, lääkkeiden hävittämiseen liittyviä asioita, lääkkeiden jakamiseen ja antamiseen liittyviä tilanteita sekä lääkehoidon vaikuttavuuden arviointia. Erityistä huomiota kiinnitetään lääkehoidon riskitekijöihin ja riskilääkkeisiin sekä riskinhallinnan toimenpiteisiin.

Palvelun tavoitteena on kehittää hoivakodille selkeä ja tarkoituksenmukainen lääkehoitosuunnitelma, joka helpottaa ja selkeyttää hoitohenkilökunnan työtä sekä tuo turvaa ja hyvinvointia asukkaille turvallisen lääkehoidon muodossa.

Kysy lisätietoa ja pyydä tarjous!
kehitysproviisori Anne Halmetoja
puh: 045-1087686
anne.halmetoja@ainojaeino.fi

Follow us on