LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON Osa 5/5 – Yhteenveto

LÄÄKITYSTURVALLISUUS KUNTOON Osa 5/5 – Yhteenveto

Lääkitysturvallisuus kuntoon blogisarjassa on käyty läpi lääkitysturvallisuuden kulmakiviä, joiden avulla voidaan varmistaa turvallinen lääkehoito.

Turvallisuuskulttuuri on se tukeva puu mistä kaikki niin sanotusti juontaa juurensa. Poikkeamien juurisyihin ei voida päästä käsiksi ilman toimivaa turvallisuuskulttuuria. Globaalisti ja meillä kotimaassakin lääkityspoikkeamien raportointi on edelleen asia, johon tulee erityisesti kiinnittää huomiota. Terveydenhuollossa suurin osa raportoiduista erilaisista poikkeamista liittyy lääkehoitoon. Poikkeamailmoituksia ei toki tule tehdä tekemisen ilosta eikä pakosta, vaan siksi, että me kaikki ansaitsemme turvallista lääkehoitoa SOTE:ssa.

Lääkityspoikkeamailmoitus on lähtölaukaus, johon tulee aina reagoida asianmukaisesti. Poikkeamailmoitusten ansiosta voidaan kehittää lääkitysturvallisuutta sekä yksikkö-, että organisaatiotasolla. Ylätasolla tulee seurata poikkeamien trendiä ja arjessa tarkastella kuinka arjen työt sujuvat mahdollisimman jouhevasti tukien turvallisen lääkehoidon toteuttamista.

Lääkityspoikkeamien raportoinnin ja käsittelyn ohella, voidaan tarvittaessa myös arvioida toimintaa retrospektiivisesti ja proaktiivisesti ennakoiden riskejä.

Follow us on