Meistä

Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy

Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy on vuonna 2013 perustettu yritys. Missiomme on:

Moniammatillisella yhteistyöllä voimme edistää turvallista, tehokasta ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa monisairaille ja iäkkäille ihmisille ja sitä kautta parantaa heidän elämänlaatuaan.

Arvomme

  • Tarkoituksenmukaista, tehokasta ja turvallista lääkehoitoa kaikille.
  • Luotettavaa, asiantuntevaa ja yksilöllistä palvelua asiakkaillemme.
  • Uudenlaisia toimenkuvia kliinisen farmasian parissa farmasian ammattilaisille.

Henkilöstö

Niina Laine, palvelupäällikkö
niina.laine@ainojaeino.fi
FaT, kliinisen farmasian maisteri (M.Sc. Clin Pharm), farmaseutti, LHKA (lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys)

Niina on valmistunut Helsingin yliopistosta farmaseutiksi 2008 ja farmasian tohtoriksi  2017, sekä kliinisen farmasian maisteriksi Lontoossa (The School of Pharmacy, UCL) 2009. Lontoossa opiskellessaan Niina huomasi kuinka farmasian alan ammattilaiset, farmaseutit ja proviisorit, voivat olla mukana toteuttamassa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa niin hoivakodeissa,  palvelutaloissa, kotihoidossa kuin sairaaloissakin ja tahtoi tuoda näitä hyviä käytänteitä kotimaahansa.

Niinan aikaisempia työpaikkoja ovat olleet esimerkiksi apteekit, terveyskeskus, Laurea AMK, Farmasian oppimiskeskus ry, Lastensairaala HUS, Lääketietokeskus Oy sekä hoivakodit. Perustamansa Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy:n kautta Niina toivoo voivansa vaikuttaa hoivayksiköiden lääkitysturvallisuuteen ja lääkehuoltoon asukkaiden parhaaksi sekä luomaan uudenlaisia työpaikkoja farmasian alalla Suomessa.

“Koen tämän työn hyvin mielekkääksi ja tärkeäksi. Meillä on aito mahdollisuus edistää iäkkäiden hyvinvointia ja tukea hoitajia heidän työssään.”

 

Anne Halmetoja, kehitysproviisori
anne.halmetoja@ainojaeino.fi

lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys, lääkitysturvallisuuden asiantuntija

Anne on valmistunut proviisoriksi Helsingin yliopistosta 2006. Hän on suorittanut Lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityispätevyyden Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2011. Anne on suorittanut lääkitysturvallisuuden kotimaisia ja kansainvälisiä opintoja vuosina 2015 ja 2017. Anne erikoistuu Suomen ensimmäiseksi hoivakotifarmasian erikoisproviisoriksi Helsingin yliopistossa. 

Anne on työskennellyt apteekeissa, palvelutaloissa, hoivakodeissa ja lääketeollisuuden tehtävissä lääketurva- ja lääkeinformaatiopalveluissa. Hän liittyi Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy:n osakkaaksi vuonna 2017. Annella on vahva lääkeosaaminen ja hän tuntee hyvin ne käytännön haasteet, joita hoitotyön ammattilaisilla lääkkeisiin liittyen on.  

Tein aikanaan ammatinvalintani perustuen siihen, että ihmisten auttaminen on minulle tärkeää. Minulla on vahvaa käytännön kokemusta sosiaalihuollon asumispalveluiden lääkehoidosta asukkaiden, osaamisen ja prosessin tasoilta. On antoisaa käyttää sitä monipuolisesti, oli autettava ihminen sitten lääkkeen käyttäjä, hoitaja, hoitotyön esimies tai lääkäri. “

 

Suvi Luukko
proviisori
suvi.luukko@ainojaeino.fi

lääkehoidon arvioinnin erityispätevyys,
lääkitysturvallisuuden asiantuntija

Suvi valmistui proviisoriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2014. Hän on suorittanut Itä-Suomen yliopistossa lääkehoidon arvioinnin (LHA) opinnot vuonna 2017 ja lääkitysturvallisuuden asiantuntijaopinnot vuonna 2018. Suvi on ollut mukana Ainon ja Einon palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa vuodesta 2017 alkaen.  

 

Mari Kuuttila
proviisori
mari.kuuttila@ainojaeino.fi

Mari on valmistunut proviisoriksi Itä-Suomen yliopistosta 2011. Hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon 2016 ja suorittaa parhaillaan apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutusta Helsingin yliopistossa. Marilla on työkokemusta avo- ja sairaala-apteekista.   

Harjoittelupaikat opiskelijoille

Ei avoimia työpaikkoja tällä hetkellä.

Tähän mennessä yrityksessämme on työharjoitellut 4 farmaseuttia, jotka ovat suorittaneet proviisorinopintojaan. Pyrimme jatkossakin järjestämään työharjoittelupaikkoja farmasia-alan ja muiden alojen opiskelijoille. Paikoista ilmoitetaan näillä sivuilla.

Mikäli olet farmaseutti ja proviisoriopiskelija, joka on kiinnostunut yliopiston (HY/ISY) tukemasta kliinisen farmasian ja yritystoiminnan harjoittelusta meillä, otathan yhteyttä:

anne.halmetoja@ainojaeino.fi

Follow us on