Meistä

Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy

Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy on vuonna 2013 perustettu yritys. Missiomme on:

Moniammatillisella yhteistyöllä voimme edistää turvallista, tehokasta ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa monisairaille ja iäkkäille ihmisille ja sitä kautta parantaa heidän elämänlaatuaan.

Arvomme

  • Tarkoituksenmukaista, tehokasta ja turvallista lääkehoitoa kaikille.
  • Luotettavaa, asiantuntevaa ja yksilöllistä palvelua asiakkaillemme.
  • Uudenlaisia toimenkuvia kliinisen farmasian parissa farmasian ammattilaisille.

Johdon henkilöstö

Niina Laine, toimitusjohtaja CEO (äitiyslomalla)
koulutukset
niina.laine@ainojaeino.fi
FaT, kliinisen farmasian maisteri (M.Sc. Clin Pharm), farmaseutti, lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys

Niina on valmistunut Helsingin yliopistosta farmaseutiksi 2008 ja farmasian tohtoriksi  2017, sekä kliinisen farmasian maisteriksi Lontoossa (The School of Pharmacy, UCL) 2009. Lontoossa opiskellessaan Niina huomasi kuinka farmasian alan ammattilaiset, farmaseutit ja proviisorit, voivat olla mukana toteuttamassa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa niin hoivakodeissa ja palvelutaloissa kuin sairaaloissakin ja tahtoi tuoda näitä hyviä käytänteitä kotimaahansa.

Niinan aikaisempia työpaikkoja ovat olleet esimerkiksi apteekit, terveyskeskus, Laurea AMK (farmakologian opetus sairaanhoitajille), Farmasian oppimiskeskus ry, Lääketietokeskus Oy sekä hoivakodit. Perustamansa Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy:n kautta Niina toivoo voivansa vaikuttaa hoivakotien lääkitysturvallisuuteen ja lääkehuoltoon asukkaiden parhaaksi sekä luomaan uudenlaisia työpaikkoja farmasian alalla Suomessa.

Timo Asikainen, toimitusjohtaja CEO

Heini Kari, kehitysproviisori
lääkehoidon arvioinnit
heini.kari@ainojaeino.fi

tohtorikoulutettava, lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys

Heini Kari on Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy:n perustajaosakkaita. Hän on valmistunut Helsingin yliopistosta farmaseutiksi vuonna 2007 ja proviisoriksi vuonna 2009 ja on koulutukseltaan myös diplomi-insinööri. Heini on suorittanut lääkehoidon kokonaisarviointikoulutuksen (LHKA) vuonna 2014.

Heinillä on pitkä kokemus apteekkityöstä ja moniammatillisesta yhteistyöstä hoivakotien kanssa. Heini tekee Helsingin yliopistossa väitöskirjaa  aiheenaan ikäihmisten omahoidon tukemisen ja lääkehoidon kokonaisarvioinnin vaikuttavuus.

 

Anne Halmetoja, kehitysproviisori
hoivakodit ja palvelutalot, koulutukset
anne.halmetoja@ainojaeino.fi

lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys, lääkitysturvallisuuden asiantuntija

Anne on valmistunut proviisoriksi Helsingin yliopistosta 2006. Hän on suorittanut Lääkehoidon kokonaisarvioinnin (LHKA) erityispätevyyden Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2011. Anne on erikoistunut myös lääkitysturvallisuuteen kotimaisilla ja kansainvälisillä opinnoillaan vuosina 2015 ja 2017.

Anne on työskennellyt apteekeissa, palvelutaloissa, hoivakodeissa ja lääketeollisuuden tehtävissä lääketurva- ja lääkeinformaatiopalveluissa. Hän liittyi Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy:n osakkaaksi vuonna 2017. Annella on vahva lääkeosaaminen ja hän tuntee hyvin ne käytännön haasteet, joita hoitotyön ammattilaisilla lääkkeisiin liittyen on.  

 

Riikka Leppänen
proviisori
riikka.leppanen@ainojaeino.fi

Riikka Leppänen on valmistunut Helsingin yliopistosta proviisoriksi vuonna 2017. Riikalla on kokemusta avo- ja sairaala-apteekkityöstä sekä osastofarmaseutin tehtävistä. Keväällä 2015 Riikka suoritti Aino ja Eino Lääkehoitopalveluissa proviisoriopintoihinsa sisältyvän harjoittelun. Onnistuneen ja innostavan harjoittelujakson myötä Riikasta tuli Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy:n osakas.

Työntekijät

Suvi Luukko
proviisori
suvi.luukko@ainojaeino.fi

lääkehoidon arvioinnin erityispätevyys

Suvi valmistui proviisoriksi Kuopion yliopistosta vuonna 2014 ja suoritti lääkehoidon arvioinnin (LHA) opinnot Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2017. Suvi on ollut mukana Ainon ja Einon palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa vuodesta 2017 alkaen.  

Maiju Juntunen
farmaseutti, proviisoriopiskelija
maiju.juntunen@ainojaeino.fi

Maiju suoritti Aino ja Eino Lääkehoitopalveluissa proviisorinopintoihin kuuluvan harjoittelun keväällä 2017. Saimme Maijun vahvistamaan tiimiämme pysyvämmin vuodesta 2018 alkaen.    

Harjoittelupaikat opiskelijoille

Ei avoimia työpaikkoja tällä hetkellä.

Tähän mennessä yrityksessämme on työharjoitellut 4 farmaseuttia, jotka ovat suorittaneet proviisorinopintojaan. Pyrimme jatkossakin järjestämään työharjoittelupaikkoja farmasia-alan ja muiden alojen opiskelijoille. Paikoista ilmoitetaan näillä sivuilla.

Mikäli olet farmaseutti ja proviisoriopiskelija, joka on kiinnostunut yliopiston (HY/ISY) tukemasta kliinisen farmasian ja yritystoiminnan harjoittelusta meillä, otathan yhteyttä:

anne.halmetoja@ainojaeino.fi