Muut palvelut

Lääkehoidon koulutus – Oivaltaen ja oppien

Mitkä lääkkeet sopivat yhteen ja mitkä eivät? Voiko lääkkeen murskata, jos potilas ei pysty nielemään sitä? Entä missä annosmuodoissa lääkkeitä on saatavilla? Hoivakotien henkilökunta kohtaa työssään päivittäin tärkeitä kysymyksiä, joihin Ainon ja Einon hoivakotifarmasian asiantuntija voi antaa selkeät ja työtä helpottavat vastaukset.

Aino ja Eino järjestää hoivakodeille ja palvelutaloille toimipaikkakoulutuksia, joissa lääkeasioita käydään läpi yksikön toiveiden ja tarpeiden mukaan räätälöitynä. Hoivakodin hoitohenkilökunta saa koulutuksista konkreettisia neuvoja ja ohjeita, jotka tuovat apua käytännön lääkehoidon ongelmiin.

Koulutusaiheita voivat olla esimerkiksi:

 • Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
 • Erilaisten lääkkeiden ottoajat
 • Eri terapiaryhmien lääkkeet ja lääkehoito
 • PKV-lääkkeet
 • Iäkkäiden lääkehoidon kulmakivet
 • Tablettien murskaus
 • Lääkelaastarien turvallinen käyttö
 • Lääkkeiden säilytys ja hävittäminen
 • Lääkehoidon vaikuttavuuden seuranta hoitotyön näkökulmasta
 • Lääkehoidon kirjaamiset
 • Lääkitysturvallisuus, lääkityspoikkeamat ja riskilääkkeet
 • Luotettavat lääketiedon lähteet
 • Turvallinen itsehoitolääkkeiden käyttö

Lääkelupakoulutus:

Onko aika uusia yksikkönne lääkeluvat? Haluatteko kerrata lääkehoitoon liittyvät keskeiset asiat asiantuntijan kanssa? Tulemme mielellämme pitämään lääkelupakoulutuksen haluamallanne sisällöllä. Palveluun sisältyy myös tarvittavat kirjalliset tentit sähköisenä sekä tenttien tarkastus.

Tarjoamme koulutusta myös kansalaisille erilaisista lääkehoitoon liittyvistä tekijöistä, kuten:

 • Järkevä itsehoitolääkkeiden käyttö
 • Lääkkeiden yhteisvaikutukset
 • Erilaiset sairaudet ja näiden lääkehoito

Koulutamme oppilaitoksissa, kuten ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa, farmakologian perusteista ja lääkehoidon toteuttamisesta käytännössä.

Lisätietoja koulutuksesta:

kehitysproviisori Anne Halmetoja, anne.halmetoja@ainojaeino.fi

Lääkehoidon arviointi – Asukkaan parhaaksi

Lääkehoidon arviointi on palvelukokonaisuus, jonka tarkoituksena on tunnistaa lääkehoitoon liittyviä ongelmia ja edistää potilaan hyvää lääkehoitoa.

Palvelu helpottaa hoitajien ja lääkärin työtä ja tuomaan esille mahdollisia ongelmakohtia asukkaan lääkityksessä. Päätökset lääkehoitoon liittyen tekee lääkäri.

Tuotamme palvelun yhteistyössä itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa.

Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arviointi (LHA) on sisältää lääkityksen haitta- ja yhteisvaikutusten kartoituksen lisäksi lääkehoidon tarpeen ja lääkkeiden käyttöaiheen arvioinnin.

LHA voidaan tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa

 • käytössä on paljon lääkkeitä
 • epäillään lääkkeen haittavaikutusta
 • Lääkityksessä tai lääkkeiden käytössä on epäselvyyksiä
 • lääkehoito ei tunnu tehoavan
 • käytössä on iäkkäillä vältettäviä lääkkeitä
 • asukkaalla on munuaisten vajaatoiminta
 • asukkaalla on useiden eri lääkärien määräämiä reseptejä
 • asukkaalla on suuret lääkekustannukset
 • hoitoon sitoutuminen on heikkoa
 • asukas siirtyy käyttämään annosjakelupalvelua

Hoitajat, oma lääkäri tai omaiset voivat pyytää lääkehoidon arviointia asukkaalle. LHA-palvelussa kartoitetaan käytössä olevat lääkkeet, haastatellaan potilas (tai omainen/hoitaja) sekä laaditaan hoitajalle/lääkärille kirjallinen selvitys lääkehoidosta. Raportin tarkoitus on nopeuttaa työskentelyä ja edistää turvallisen lääkehoidon toteutumista. Lääkäri päättää mahdollisista muutoksista lääkehoitoa koskien.

Lääkehoidon arvioinnin voi tehdä farmaseutti tai proviisori, joka on suorittanut 20 opintopisteen laajuisen asiantuntijakoulutuksen.

Lääkehoidon kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) on moniammatillisesti toteutettu, perusteellinen lääkityksen kartoitus, jonka perusteena on lääkehoitoon liittyvä ongelma.

LHKA voidaan tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa:

 • käytössä on paljon lääkkeitä
 • epäillään lääkkeen haittavaikutusta
 • Lääkityksessä tai lääkkeiden käytössä on epäselvyyksiä
 • lääkehoito ei tunnu tehoavan
 • käytössä on iäkkäillä vältettäviä lääkkeitä
 • asukkaalla on munuaisten vajaatoiminta
 • asukkaalla on useiden eri lääkärien määräämiä reseptejä
 • asukkaalla on suuret lääkekustannukset
 • hoitoon sitoutuminen on heikkoa
 • asukas siirtyy käyttämään annosjakelupalvelua

LHKA voi sisältää muun muassa selvityksen potilaan lääkemääräyksistä, käytetyistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä, lääkkeiden yhteisvaikutuksista ja siitä, miten potilas kykenee ottamaan lääkkeensä sekä selvityksen potilaan hoitomyöntyvyydestä ja hoitoon sitoutumisesta. LHKA suoritetaan moniammatillisena yhteistyönä ja siihen sisältyy myös potilaan haastattelu.

Hoitajat, oma lääkäri tai omaiset voivat pyytää lääkehoidon kokonaisarviointia asukkaalle. LHKA on tarkoitettu helpottamaan hoitajien ja lääkärin työtä ja tuomaan esille mahdollisia ongelmakohtia asukkaan lääkityksessä. Lääkäri päättää mahdollisista muutoksista lääkehoitoa koskien.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin voi tehdä farmaseutti tai proviisori, joka on suorittanut 35 opintopisteen laajuisen erityispätevyyskoulutuksen.

Lisätietoja lääkehoidon arvioinnista:

kehitysproviisori Heini Kari
heini.kari@ainojaeino.fi