Archive

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 2/7: Sisällön rakenne ja järjestys

Onko moniammatillinen tiimi kasassa? Hyvä! Tiimin ensimmäinen tehtävä on päättää lääkehoitosuunnitelman rakenne ja asioiden käsittelyn järjestys. Mitä asioita lääkehoitosuunnitelmassa pitäisi oikeastaan käsitellä? Turvallinen lääkehoito -opas (THL 14-2015) antaa listan lääkehoitosuunnitelman sisällön vähimmäisvaatimuksista. Listan asiat voidaan jaotella kolmen otsikon alle: RISKIEN HALLINTA: -Lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen -Seuranta- ja palautejärjestelmät -Lääkehoidon vaaratapahtumissa toimiminen HENKILÖSTÖ: -Henkilöstön […]

Read More

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 1/7: Kokoa tiimi

Aloitamme tämän lääkehoitosuunnitelman laatimista käsittelevän sarjan yhdestä koko homman olennaisimmista asioista: Lääkehoitosuunnitelmasta tulee parempi ja toimivampi, jos sen laatii moniammatillinen tiimi. Miksi? Muistatko kuulleesi tarinaa, jossa joukko sokeita tunnustelee elefanttia. Samalla he kuvailevat toisilleen, millainen elefantti on. Yksi tunnustelee jalkaa, yksi kärsää, yksi torahammasta ja niin edelleen. Tarinan opetus on se, että kukaan on voi […]

Read More

Lääkehoitosuunnitelma – pakollinen paha vai hyödyllinen työkalu?

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. Kaikki sen tekevät tai vähintään tiedostavat tuskaisena, että pitäisi tehdä. Turhan usein lääkehoitosuunnitelma laaditaan kuitenkin pakon vuoksi ja ulkoisia toiminnan tarkastajia varten. Silloin se päivitetään määräysten mukaan suunnillaan kerran vuodessa tai kun muistetaan ja muun ajan se pölyttyy hyllyssä, jos sitä edes säilytetään tulostettuna versiona. Lääkehoitosuunnitelma kannattaa kuitenkin laatia omia työntekijöitä ja työtovereita varten. Silloin siitä […]

Read More

Follow us on