Archive

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 7/7: Viimeistely

Lääkehoitosuunnitelman viimeistely Ajatellaan, että olet hankkinut uuden tulostimen. Missä tilanteissa tarvitset sen ohjekirjaa? Varmasti viimeistään silloin, kun tulostimen toiminnassa on ilmennyt ongelma, mutta ehkä jo heti tulostimen ostamisen jälkeen, ennen sen käyttöönottoa. Otat ohjekirjan käteesi. Etsit ensin sisällysluettelon ja lähdet hakemaan oikeaa otsikkoa ja oikeaa sivua. Ohjeiden pitäisi olla ajantasaisia eli vastata tulostimen todellisia osia […]

Read More

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 4/7: Riskien hallinta

Lääkehoidon riskien hallinta: riskien tunnistamisesta riskien minimoimiseen ja vaaratapahtumiin varautumiseen Lääkehoitosuunnitelman yksi tärkeä tehtävä on toimia lääkehoitoprosessin riskien hallinnan suunnitelmana. Siihen kuuluu kolme asiaa: Riskien tunnistaminen Suojauksien suunnitteleminen Vaaratapahtumiin varautuminen Riskien tunnistaminen ei saa perustua pelkkään poikkeamaraportointiin vaan riskejä täytyy tunnistaa myös ennakoivasti; sisäisillä tarkastuksilla ja ulkoisilla auditoinneilla. Riskien tunnistaminen ja niiden luetteleminen ei kuitenkaan […]

Read More

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 3/7: Organisaation eri tasoiset lääkehoitosuunnitelmat

Jos organisaatiossanne on useampia työyksiköitä, kuten osastoja tai ryhmäkoteja, lääkehoitosuunnitelma laaditaan kahdella tasolla:               Toimintayksikkötasolla ja työyksikkötasolla Yleisestä tasosta kohti käytäntöjä Aloittakaa toimintayksikön lääkehoitosuunnitelmasta, koska se toimii pohjana työyksikköjen lääkehoitosuunnitelmille. Lääkehoitosuunnitelma osiot käytiin läpi jo viime osassa tätä blogisarjaa. Nehän ovat: Riskien hallinta: -Lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen […]

Read More

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 2/7: Sisällön rakenne ja järjestys

Onko moniammatillinen tiimi kasassa? Hyvä! Tiimin ensimmäinen tehtävä on päättää lääkehoitosuunnitelman rakenne ja asioiden käsittelyn järjestys. Mitä asioita lääkehoitosuunnitelmassa pitäisi oikeastaan käsitellä? Turvallinen lääkehoito -opas (THL 14-2015) antaa listan lääkehoitosuunnitelman sisällön vähimmäisvaatimuksista. Listan asiat voidaan jaotella kolmen otsikon alle: RISKIEN HALLINTA: -Lääkehoitoon liittyvien riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen -Seuranta- ja palautejärjestelmät -Lääkehoidon vaaratapahtumissa toimiminen HENKILÖSTÖ: -Henkilöstön […]

Read More

Miten laaditaan lääkehoitosuunnitelma? Osa 1/7: Kokoa tiimi

Aloitamme tämän lääkehoitosuunnitelman laatimista käsittelevän sarjan yhdestä koko homman olennaisimmista asioista: Lääkehoitosuunnitelmasta tulee parempi ja toimivampi, jos sen laatii moniammatillinen tiimi. Miksi? Muistatko kuulleesi tarinaa, jossa joukko sokeita tunnustelee elefanttia. Samalla he kuvailevat toisilleen, millainen elefantti on. Yksi tunnustelee jalkaa, yksi kärsää, yksi torahammasta ja niin edelleen. Tarinan opetus on se, että kukaan on voi […]

Read More

Lääkehoitosuunnitelma – pakollinen paha vai hyödyllinen työkalu?

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. Kaikki sen tekevät tai vähintään tiedostavat tuskaisena, että pitäisi tehdä. Turhan usein lääkehoitosuunnitelma laaditaan kuitenkin pakon vuoksi ja ulkoisia toiminnan tarkastajia varten. Silloin se päivitetään määräysten mukaan suunnillaan kerran vuodessa tai kun muistetaan ja muun ajan se pölyttyy hyllyssä, jos sitä edes säilytetään tulostettuna versiona. Lääkehoitosuunnitelma kannattaa kuitenkin laatia omia työntekijöitä ja työtovereita varten. Silloin siitä […]

Read More

Follow us on