Archive

Vastaava hoitaja Kirsi Manneh

Farmaseutin kanssa tehty yhteistyö tuli tarpeeseen. Saimme päivitettyä lääkehoitosuunnitelman, tarpeidemme mukaan räätälöityä koulutusta sekä yhteenvedon yksikön lääkehuollon ja –hoidon tilanteesta.

Read More

Sairaanhoitaja Karita Vornila

Saimme lisää keinoja kartoittaa sairaanhoitajan näkökulmasta asukkaisen lääkehoitoa ja osaamme nyt kiinnittää enemmän huomiota esimerkiksi iäkkäille sopimattomiin lääkkeisiin. Näin pystyimme myös parantamaan yhteistyötä lääkärin kanssa.

Read More

Kotkan kaupungin kotihoito

Pidämme farmaseuttista apua tärkeänä lääkehoidon turvallisuuden kehittämisessä. Voimme suositella auditointia jokaiseen kotihoidon yksikköön. 

Read More

Follow us on